Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Κανάρη 64, Θεσσαλονίκη

ΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Χάκης Γιάννης  6974 044.244

Τηλέφωνο          2310 913.361

Τηλέφωνο/Fax   2310 925.316

Επικοινωνήστε μαζί μας